Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
MENU:


Kontakt:

Odkazy:

Aktualizace údajů o ŠOV zahájena

Na této webové stránce byla zahájena aktualizace dat o jednotlivých školách obnovy venkova nebo podobných vzdělávacích institucích. Návod pro aktualizaci, která bude prováděna on-line jednotlivými školami/institucemi je ke stažení zde . Pokud školy/instituce neznají své uživatelské jméno a přístupové heslo, mohou si je vyžádat na adrese skoly@seal.cz. Technické problémy je možné řešit s technickou podporou spol. Seal (e-mail seal@seal.cz, tel. 224 256 502), věcné s Ing. arch. Florianem (e-mail ing.florian@gmail.com, mobil 733607513).

Společně něčím pohnout

O nás:

Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova je spojením evropských vzdělávacích zařízení. Fórum chce posilovat a podporovat občany a občanky, jakož i politicky zodpovědné osoby, v jejich angažovanosti na venkovském prostoru, a také podporovat trvalé a samostatné vývojové procesy.

Spolupráce s evropskými partnery a partnerskými zařízeními je postavena na posílení a zodpovědném zacházení s regionálními strukturami a prostředky. Společně chceme pozvednout význam venkovských oblastí, podpořit rozvoj rozmanitých oblastí života a průmyslu na venkově, jakož i vytvářet strategie, aby se místní potenciál mohl optimálně rozvíjet.

Evropské vzdělávací fórum chce formou informační a nápadové burzy posilovat partnerství mezi jednotlivými regiony evropy a také podporovat mezikulturní dialog ve venkovských oblastech členských států EU. Naši členové jsou převážně nestátní svépomocná zařízení nebo „Public-Private-Partnerships“.

-

Aktivity vzdělávacího fóra:

 • platforma pro výměnu zkušeností
 • vývoj nových témat a úrovní jednání
 • další rozvoj pracovních metod
 • iniciace kooperačních projektů
 • lobbystická činnost a styk s veřejností
 • výměna informací a znalostní management
 • kontrola výsledků(úspěšnosti)

Identita - impuls - inovace / Občané plánují svou budoucnost!

-

Cíle našich členů:

 • podpora regulačních a řídících kompetencí (good governance)
 • pomoc ke svépomoci skrze motivaci , mobilizaci a kvalifikaci
 • samostaně určený rozvoj venkovských oblastí
 • mobilizace potenciálu - posílení působnosti přímo na místě
 • rozvoj strategických předloh
 • podpora iniciativ a projektů
 • rozvoj aktivní občanské společnosti
- -

Způsoby práce našich členů:

 • účastenství a transparentnost skrze moderaci
 • přizvání všech partnerů - výstavba sítí
 • zprostředkování důležitých zákulisních a odborných informací
 • výměna zkušeností a myšlenek
 • zprostředkování nových pracovních technik, přinášejících nové kompetence
-

Nabídky našich členů:

 • semináře a workshopy na míru
 • odborné akce a shromáždění
 • odborné exkurze k příkladovým projektům
 • tréning (moderace, procesový management)
 • podpora na místě (moderace občanských akcí)
 • zprostředkování informací, know-how a prostředků
 • poradenství a péče o společenství v průběhu jejich rozvoje
-

Význam venkovských oblastí v Evropě

Území Evropské unie je zhruba ze čtyř pětin definováno jako venkovský prostor. A tak se zde nacházíme široké spektrum nesmírně vzrůstajících životních a průmyslových oblastí.

Formujícím elementem je zde velmi bohatě strukturovaný průmysl zemědělství a lesnictví. Tento je nosičem regionální zaměstnanosti, je dodavatelem prostředků obživy a ataké tvůrcem kulturního prostředí. Dále slouží venkovské oblasti jako sídla malých a středních podniků, jakož i jako prostor pro volný čas a rekreaci. Naše venkovské regiony jsou atraktivní, samostatné životní oblasti se zvláštní ekologickou a sociálně-kulturní kvalitou.

Mnohavrstevné výzvy

Venkovské regiony se nacházejí v poli napětí oproti aglomeračním centrům a metropolitním regionům. Kromě toho určují změny struktur v zemědělství, v obchodu a živnostenském podnikání, jakož i globalizace trhu, rozvoj našich venkovských regionů v Evropě. Demografický vývoj a odstěhování mladé generace stupňují negativní trendy.

Perspektivy

Na pozadí těchto skutečností jde především o inteligentní strategii, o vyznačení cesty, jak je možné v rámci daných podmínek zabezpečit úspěšný a trvalý samostatný rozvoj venkovských regionů. Venkovskými regiony v rozšířené Evropě hýbe mnžství otázek o budoucnosti. Odpovědi jsou tak rozdílné, jako tyto regiony samotné. Ale při všech těchto rozdílech jsou to lidé, kdo svou činností a kreativitou procesy změn aktivně vytvářejí.

-
EU Tiráž: Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Informace: www.ebfle.eu
Copyright © 2006-2010 Seal